Više Ja

2.500,00 рсд

Категорија:

Опис

Više Ja predstavlja viši aspekt vas, deo vaše duše koji nije u telu, ali ipak ne predstavlja ni celu vašu dušu. Često se naziva i Više sopstvo. Možete ga posmatrati kao viši aspekt sebe, koji predstavlja vezu između vas i vaše duše. Ako vam je lakše, možete ga doživeti i kao svoju dušu.
Sjedinjenje sa Višim ja omogućava da i u telu u kom ste inkarnirani budete stalno povezani s bezuslovnom ljubavlju, svetlošću i mudrošću.
Vaše Više ja zna kakva je vaša prava priroda i koja je suština vašeg bića. Zna da je vaša duša satkana od čiste Ljubavi i Svetlosti. Sjedinjenje sa Višim ja omogućava da i u telu u kom ste inkarnirani budete stalno povezani s bezuslovnom ljubavlju, svetlošću i mudrošću.
Ova energetska obuka koristi simbol za pokretanje energije. Omogućiće da se sjedinite sa svojim Višim ja, da prepoznate vođstvo i postupate u skladu s njim.
Obuka obuhvata posebnu tehniku za dobijanje odgovora i meditaciju za uspostavljanje jasne veze i razumevanje poruka i vođstva.