Reiki novac za novu realnost

5.000,00 рсд

Категорија:

Опис

Reiki novac za novu realnost pomaže u poboljšanju svih životnih tema vezanih za novac. Pomažemo sebi, svojoj porodičnoj lozi i celom svetu.
Trenutno u svetu postoje velike devijacije vezane za novac, brojna pogrešna tumačenja i mnoga ograničavajuća verovanja. Ovaj energetski sistem pomaže u otklanjanju finansijskih blokada i razvijanju zdravog odnosa s energijom novca.
Reiki novac za novu realnost nastao je 2008. godine, kada je došlo do kolapsa privrede u Americi i ekonomske krize svetskih razmera. Kanalisan je kao unapređena verzija metode Reiki novac, koja ima tri stepena.
Kolaps iz 2008. je bio jedan od prvih koraka u procesu prilagođavanja tokom tranzicije od stare kulture ispunjene pohlepom ka novoj, mnogo održivijoj.
Zbog ubrzavanja dešavanja i ozbiljnosti ekonomskih izazova sa kojima smo suočeni, doneta je energija Reiki novac za novu realnost da pruži neophodnu podršku. Ova energija data je sa ciljem da tranzicija za svakog bude što je blaža moguća.
Reiki novac za novu realnost nema za cilj da u potpunosti otkloni sve izazove vremena u kome živimo, već da pomogne da se kroz tranziciju prođe s lakoćom i alatima koji su od pomoći.
Radi se sa tri simbola – ličnim, grupnim i svetskim.