Oslobađanje od nepoželjnih obrazaca

2.500,00 рсд

Категорија:

Опис

OSLOBAĐANJE OD NEPOŽELJNIH OBRAZACA je energetski sistem za isceljivanje blokada koje onemogućavaju da živimo život kakav želimo, ali i da napredujemo u više dimenzije. Otklanjanjem ograničenja, kao i obrazaca ponašanja koji su posledica tih ograničenja, osoba može da postigne značajan duhovni napredak i da učini sebi dostupnim mnoge blagoslovima života. Ovih obrazaca možemo biti svesni, ali mnogo češće su na podsvesnom nivou.

Ovaj sistem iziskuje duboko razmišljanje o problemima koje treba isceliti ili otpustiti, kao što su na primer događaji koji se ponavljaju ili međuljudski odnosi koji se ponavljaju. Ukoliko ste izgubili posao na sličan način dva ili više puta, ako ste izgubili emotivne partnere zbog istih ili vrlo sličnih razloga dva ili više puta, imate slične probleme sa nekoliko prijatelja, gde god da se preselite okruženje se ponaša na sličan nepoželjan način itd, možete smatrati da su se formirali obrasci na kojima treba raditi. Podsvest ima ključ za rešavanje ovih obrazaca, iako je verovatno duboko sakriven.

Veliki korak je spoznati da imate problem i da je u pitanju obrazac koji se ponavlja. Drugi veliki korak je biti spreman da se problem reši. Treći korak predstavlja energetski rad u kombinaciji sa svesnim razmišljanjem i zaključivanjem, kao i osvešćivanjem učenja i razvoja koje dobijate kroz obrasce koji se ponavljaju. Ovom tehnikom možete pomagati i sebi i drugima.