Budjenje gena telepatije

2.500,00 рсд

Категорија:

Опис

Pod telepatskom komunikacijom podrazumeva se komunikacija mislima. Postoje različiti tipovi telepatije i terminologije koja se koristi. U ovom energetskom sistemu pod telepatijom se podrazumeva svaka informacija koja dolazi od nekog bića ili sa nekog mesta, a nije primljena jednim od pet fizičkih čula, mada je fokus na primanju informacija prevashodno prenosom misli.
’’Buđenje gena telepatije’’ budi u vama svaki gen koji je odgovoran za davanje sposobnosti mozgu da interpretira i svesno odašilje telepatske misli. Takođe, povećava sposobnost da kontrolišete koje telepatske transmisije primate i da pojača ili smanji njihov intenzitet. ’’Buđenje gena telepatije’’ vam u ogromnoj meri povećava sposobnost da koristite darove koje su vaši duh i duša već uveliko naviknuti da koriste za komunikaciju.
Neki ljudi već primaju informacije i misli telepatski. Neki drugi bi to veoma želeli. A ima i onih koji bi želeli da nemaju taj dar. Moguće je da su se nekome probudili samo neki od gena koji su zadužen za telepatsku komunikaciju. Potpuno buđenje uključuje i sposobnost kontrole dara. Moći ćete ili da u velikoj meri stišate ili da potpuno isključite primanje informacija kad ne želite da ih primate.
Nakon inicijacije, pri svakoj aktivaciji ovog energetskog sistema budiće se oni geni koji su spremni za buđenje, a to će se dešavati pod nadzorom vašeg Višeg sopstva, duše i Stvoritelja. Pri svakoj aktivaciji budiće se samo oni geni čije buđenje je adekvatno za vas u tom trenutku.
Ovaj energetski sistem ne daje vam ni mogućnost ni pravo da zadirete u tuđe misli da vidite o čemu ljudi misle. Namenjen je pre svega primanju informacija koje su namenjene vama. Aktivaciju gena možete primenjivati samo na sebi. Ne treba je raditi više od jednom na dan. Nije neophodno raditi svakog dana, ukoliko ne osećate potrebu, jer će se buđenje dešavati i u danima nakon sprovođenja aktivacije, u ritmu koji je za vas najbolji.
Vaše Više sopstvo i vaša duša, zajedno sa vašim telom, nadgledaće buđenje gena telepatije. To buđenje se može dogoditi brzo ili lagano. U svakom slučaju biće potpuno usklađeno sa vašim trenutnim mogućnostima i potrebama i otvoriće vam svet potpuno novih mogućnosti.