Aktivacija 5D trećeg oka

2.500,00 рсд

Категорија:

Опис

Aktivacija 5D čakre trećeg oka podrazumeva aktivaciju sedam nivoa u kojima se nalazi 96 komora. U komorama se nalaze lekcije koje treba savladati da bi vam postali dostupni vaši darovi, talenti i moći, da biste uživali u zdravlju, sreći i izobilju i da biste mogli da vidite svet iz mnogo više perspektive.
Kompletni rad vodi Arhanđeo Rafail, koji je zadužen za čakru trećeg oka.
Tokom ove aktivacije, u meri u kojoj ste spremni, radićemo na uklanjanju iluzija i povezivanju sa Božanskim srcem da biste mogli da vidite istinu. Otvorarate se za telepatsku komunikaciju i slanje isceljujućih energija putem misli. Uviđate značaj opuštanja, fokusa i podizanja vibracije za uspešno slanje misli. Otvarate se za manifestovanje izobilja u najvišim dostupnim dimenzijama, do kojeg dolazi automatski kada je odgovarajući nivo trećeg oka otvoren. Povlačimo velove trećeg oka da biste se otvorili za dar vidovitosti. Otvarate se za nivo prosvetljenja koji podrazumeva posmatranje svega, a posebno svog života, iz mnogo više perspektive sa apsolutnim razumevanjem. Primate božanske svetlosne kodove isceljenja, zdravlja, izobilja i prosvetljenja iz kosmičkog trećeg oka i Velikog centralnog sunca Heliosa.
Aktivaciju je potrebno više puta ponoviti, pri čemu će se svaki put otvarati slojevi koji u prethodnim slušanjima nisu bili spremni.
Kada dovoljan broj ljudi otvori čakru trećeg oka i podigne je na višu frekvenciju, dobrobiti njenog otvaranja proširiće se na sve ljude i celu planetu.